Statuten

Indien u de statuten van Stichting You better PINK wilt inzien, kunt u deze per mail opvragen. In verband met privacy-gevoelige informatie wordt deze niet op website gepubliceerd.