Pink Ribbon

1 op de 7 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Ieder jaar krijgen in Nederland zo’n 17.000 vrouwen en 118 mannen te horen dat ze borstkanker hebben. Velen maken het van dichtbij mee. Borstkanker kan ons dus allemaal raken!

Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie die aandacht vraagt voor borstkanker. Pink Ribbon stelt alles in het werk om het aantal mensen dat borstkanker krijgt te verminderen. Pink Ribbon wil dat iedereen weet wat de risicofactoren zijn voor het krijgen van borstkanker en dat borstkanker vroegtijdig wordt ontdekt. Hiervoor is veel geld nodig.

Pink Ribbon gebruikt dit geld onder andere voor:

  • het ondersteunen van onderzoeken die erop gericht zijn de kans op het krijgen van borstkanker te verkleinen.
  • het zo vroeg mogelijk ontdekken van borstkanker.
  • het verbeteren van de zorg voor borstkankerpatiënten en hun naasten